PL EN JA

Aktualności

28 listopada 2023

Zasoby naturalne Unii Europejskiej i ich wpływ na chów i hodowlę bydła

Unia Europejska z uwagi na zajmowany obszar terytorialny i zróżnicowanie klimatyczne, posiada zasoby naturalne sprzyjające hodowli bydła. Tereny zielone wykorzystywane do wypasania zwierząt są zróżnicowane na każdym poziomie – genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Stanowi to podstawę stabilności i trwałości życia w biosferze, tworząc jednocześnie możliwości do rozwoju licznych, zdywersyfikowanych siedlisk.

Zielone tereny w UE

Łąki i pastwiska to specyficzne siedliska przyrodnicze, w których człowiek oraz środowisko mogą funkcjonować w symbiozie. Przez tysiące lat ewoluowały i z pomocą człowieka, stały się systemem złożonym, pełnym zależności, a dodatkowo posiadającym bogactwo w postaci licznych gatunków roślin oraz zwierząt. Stanowią one szerokorozumianą oazę bioróżnorodności służąc często, jako drugi dom dla zwierząt hodowlanych.

Łąki i pola w całej Unii Europejskiej zajmują 57mln ha, co stanowi 8% powierzchni całkowitej UE.[1] Kiedyś na tych obszarach znajdowała się pierwotna puszcza, jednak wraz z rozwojem cywilizacyjnym oraz rosnącą liczbą ludności zaczęła się ona przekształcać w tereny służące rolnictwu. Grunty mniej żyzne lub mokre zostały zamienione na łąki i pastwiska mające za zadanie wykarmić hodowane przez ludzi zwierzęta gospodarskie. Wcześniej naturalne łąki były bardzo rzadkie, występowały tylko na terenach długotrwale zalewanych lub wysoko w górach powyżej górnej granicy lasu (hale). Za sprawą działalności człowieka, udało stworzyć się jeden z ciekawszych i bardziej różnorodnych ekosystemów przyrodniczych w naszej szerokości geograficznej.

Wartość łąk i pastwisk jest nieoceniona, z tego też powodu powstały liczne regulacje mające na celu ich ochronę przed niekorzystnymi działaniami, takimi jak zalesianie oraz zamiana na grunty orne[2].

Wpływ terenów zielonych na chów i hodowlę bydła w UE

Z uwagi na ogromną różnorodność gatunkową roślin łąki i pastwiska pełne są składników organicznych niezbędnych dla zwierząt hodowlanych. Wypasane bydło może je regulować samodzielnie wedle zapotrzebowania. To stwarza idealne warunki rozwoju zwierząt
w wysokim dobrostanie i zapewnia wszelkie niezbędne im mikro i makroelementy ze środowiska naturalnego. Szczególnie ważne okazują się zioła obecne w runi pastwiskowej, które pełnią funkcję witamin bądź katalizatorów w organizmie przyspieszając tym samym przemianę materii.

Kwestia ziół w diecie zwierząt hodowlanych ma znacznie szersze znaczenie. Niektóre z nich pobudzają gruczoły mleczne krów do wydzielania mleka oraz wpływają na walory smakowe produktów odzwierzęcych. Wedle obserwacji, krowy mające dostęp do korzystnych warunków środowiskowych są zdrowsze, dłużej żyją, a także dają więcej mleka. Dla porównania złe warunki utrzymania lub żywienia krów przekładają się bezpośrednio na ich zdrowotność, a co za tym idzie − produkcyjność.

Zapewnienie zwierzętom gospodarczym dostępu do pastwisk i wybiegów ma bardzo duże znaczenie w kontekście ich zapotrzebowania na witaminę D[3]. Jakie znaczenie ma powyższa witamina? Jest ona głównym czynnikiem, który reguluje homeostazę wapnia w organizmie bydła. Dzięki temu działa pozytywnie na rozwój kośćca i mineralizacji kości, w namnażaniu komórek i funkcjonowaniu systemu immunologicznego[4].

Świeże powietrze i działania podejmowane na jego rzecz

Nie trzeba podkreślać, jak bardzo cenne dla zdrowia i życia wszystkich organizmów na ziemi jest powietrze, dlatego tak ważne jest utrzymywanie jego jakości na jak najwyższym poziomie. Unia Europejska w dużym stopniu skupia na tym aspekcie swoją uwagę,  wprowadzając m.in. długofalowe cele polegające na osiągnięciu poziomu jakości powietrza, które nie będzie w żadnym stopniu przynosiło negatywnych skutków dla środowiska. Unijne ograniczenia zanieczyszczenia powietrza swoje odzwierciedlenie mają w prawodawstwie, współpracy z instytucjami, takimi jak Europejska Agencja Środowiska, odpowiedzialnymi za stałe monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza, jak również z międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi organami i organizacjami pozarządowymi; oraz poprzez prowadzenie licznych badań. Ważnym krokiem podjętym pod koniec 2013 r. było przyjęcie pakietu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego nowe środki regulujące zanieczyszczenie powietrza.

Dzięki licznym działaniom unijnym prowadzącym do poprawy jakości powietrza oraz ochrony zasobów naturalnych europejskie bydło ma coraz lepsze środowisko do rozwoju. Oprócz tego, ważnym elementem, który w znacznym stopniu wpływa na jakość europejskiej wołowiny jest mieszany system żywienia bydła mlecznego i mieszańców ras mięsnych z bydłem ras mlecznych, czyli oprócz wypasu, stosowane jest dokarmianie zwierząt zbożami. Dzięki temu tucz bydła przebiega harmonijnie a tusze wołowe osiągają optymalną mięsność i zawartość tłuszczu gwarantując stałą i powtarzalną jakość kulinarną europejskiej wołowiny. 


[1] https://www.kpodr.pl/category/ptaki-polskie/page/2/?print=print-search

[2] Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Różnorodność biologiczna [The EU biodiversity strategy to 2020. Biodiversity] [online]. Komisja Europejska ss. 6. [Dostęp: 06.07.2018]. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf

[3] https://podr.pl/wp-content/uploads/2021/02/Dobrostan-zwierzat-gospodarskich.pdf

[4] https://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW-09-2018-03.pdf