PL EN JA

Europejscy producenci wołowiny są liderami eksportu wołowiny dobrej jakości. O ich kunszcie świadczą liczby. Według informacji Eurostatu w 2021 r. z Unii Europejskiej wyeksportowano około miliona ton wołowiny o łącznej wartości 10 mln euro.

Unia Europejska jest trzecim na świecie producentem wołowiny (po USA i Brazylii), odpowiadając za ok. 13% światowej produkcji. Znajduje się w czołówce razem z takimi krajami jak Brazylia, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Argentyna1.

Doskonały smak i wysoka jakość technologiczna to główne atuty europejskiej wołowiny. Producenci z Unii Europejskiej zawdzięczają tę renomę wysokim standardom chowu zwierząt, a także doświadczeniu w tradycyjnym sezonowaniu mięsa wołowego, które jest bardzo istotne dla osiągnięcia znakomitego produktu końcowego. Jakość jest efektem doskonale zorganizowanego łańcucha produkcji, a dbanie o szczegóły takie jak smak, soczystość czy kruchość mięsa wołowego jest jednym z priorytetów.

W Unii Europejskiej stosuje się system klasyfikacji tusz – S EUROP. Klasyfikacja tusz wołowych odbywa się wizualnie na podstawie obserwacji uformowania tuszy przez uprawnionego i wykwalifikowanego rzeczoznawcę. Kwalifikacji podlegają tusze o masie powyżej 300 kg. Kategorie od A do E określają pochodzenie tuszy w zależności od płci. Klasa uformowania i otłuszczenia tusz oparta jest na podstawie liter SEUROP, gdzie „S” oznacza umięśnienie wybitne, a „P” umięśnienie słabe. Otłuszczenie oznacza się cyframi 1-5, gdzie „1” odpowiada otłuszczeniu niskiemu, a „5” otłuszczeniu bardzo dużemu. Dodatkowo w każdej klasie uformowania i otłuszczenia stosuje się jeden z trzech wyróżników: „+”, „bez wyróżnika”, „-”. Dla przykładu „EE1+” oznacza tuszę z jałówki, o doskonałej mięsności, niskim otłuszczeniu i podwyższonej klasie otłuszczenia. W ten sposób bardzo łatwo można weryfikować jakość tuszy na każdym etapie produkcji2.