PL EN JA

W japońskich gospodarstwach dominuje rodzima rasa bydła wagyu. W drugiej kolejności utrzymywane są tzw. „mieszańce”, a na trzecim miejscu rasa holsztyno-fryzyjska.

Japonia nie jest krajem samowystarczalnym w kwestii wołowiny i produktów z wołowiny. Rodzima produkcja wynosi ok. 470 tys. ton rocznie, podczas gdy zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie ok. 1 mln 320 tys. ton. Oznacza to, że Japonia importuje rocznie ok. 850 tys. ton wołowiny i jej przetworów.

Eksport z Europy

Japonia dopuszcza z większości krajów UE eksport wołowiny i podrobów wołowych pozyskanych z bydła w wieku poniżej 30 miesięcy. Mimo uzgodnienia i wejścia w życie w lutym 2019 roku Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, eksport tego rodzaju produktów odbywa się na warunkach i zgodnie z dokumentacją uzgodnioną bilateralnie pomiędzy europejskimi a japońskimi władzami weterynaryjnymi.

Każdy zakład prowadzący wysyłkę wołowiny na rynek Japonii musi spełniać wymogi określone w tzw. Programie Weryfikacji Eksportu (ang. Export Verification Programme – EVP).

Cła

Z uwagi na zawarcie Umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE a Japonią, cła przedstawiają się następująco

Tab. 1 – cła dla krajów UE

*W ciągu 15 lat od wejścia w życie, czyli w 2034 roku
Kod celny0202
Cło generalne38,5%
Cło obecnie25,8%
Cło docelowo*9%

Wielkość eksportu

Ze względu na odległość dzielącą Unię Europejską i Japonię, kraje UE nie specjalizują się w eksporcie wołowiny świeżej (CN 0201) do Japonii stawiając na mięso mrożone oraz podroby.

Do Japonii z krajów UE eksportowana jest głównie wołowina mrożona (CN 0202). Poniższe dane pokazują skalę eksportu z krajów UE w latach 2020-2022 w kilogramach.

Tab. 2 – eksport z krajów UE (CN 0202)1

 

 

Zdecydowanie największym eksporterem wołowiny mrożonej wśród krajów UE jest Polska, odpowiadająca za ponad 70% wolumenu eksportu na rynek Japonii.

Kraj202020212022
Austria89,856194,968143,501
Belgia
Chorwacja18,930
Dania48,4209,3140,751
Francja13,20046,31893,999
Niemcy
Irlandia3,230,9992,573,7102,225,030
Włochy31,306146,89899,952
Niderlandy34,48982,369111,238
Polska3,362,5239,243,9907,205,129
Hiszpania22,254584,004924,256
Kraje UE – razem6,833,04712,900,50110,826,294