PL EN JA

Wbrew pozorom spożywanie wołowiny w Japonii ma długą tradycję, nawet mimo ogromnej popularności ryb i owoców morza w diecie Japończyków. W Japonii hoduje się bydło, w tym renomowanych i cenionych ras Wagyu. Własna produkcja nie pokrywa jednak popytu wewnętrznego, dlatego część mięsa jest sprowadzana. Rozwiązaniem dla deficytu wołowiny w Japonii jest import tego mięsa, w tym wymiana handlowa z Unią Europejską.

Od 1 lutego 2019 roku obowiązuje umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Japonią (The Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership – EPA). Eliminuje ona cła oraz inne przepisy ograniczające handel, w tym również dla dużej części towarów rolnych.  Umowa ta oznacza nowe możliwości dla współpracy europejsko-japońskiej. Od 2017 roku sprzedaż europejskiej wołowiny do Japonii stale rośnie. W 2017 roku UE eksportowała 4281 ton tego mięsa, a w 2022 roku 19 926 ton. Jest to ogromy wzrost, co pokazuje wielki potencjał wymiany handlowej pomiędzy UE a Japonią w tym asortymencie. Tym samym europejscy producenci z nadzieją patrzą w przyszłość, licząc na dalszy dynamiczny rozwój współpracy eksportowej. Potwierdzeniem gotowości producentów wołowiny do stałej współpracy jest ciągłe podnoszenie kompetencji i rozszerzanie oferty produktowej, dostosowanej do oczekiwań najbardziej wymagających odbiorców z Japonii oraz Hongkongu.

Program „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” został zainicjowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) – wiodącą organizację branżową, zrzeszającą ponad 110 podmiotów polskiego sektora mięsnego. UPEMI jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów w kontaktach z instytucjami publicznymi, prowadzi w imieniu swoich członków działania promocyjne i marketingowe, mając również na względzie rozwijanie sieci sprzedaży i kontaktów międzynarodowych oraz podnoszenie wewnętrznych standardów produkcji i powszechne stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych.

Kampania „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” jest kontynuacją poprzedniego programu prowadzonego w latach 2018-2019 oraz 2021 pod nazwą „Wołowina z Polski na japońskim rynku”. Skierowana jest do azjatyckich importerów i dystrybutorów mięsa wołowego oraz do liderów opinii publicznej. Wszystkie działania realizowane w ramach programu poprzedziło przygotowanie szczegółowej strategii komunikacji, a uzupełnieniem działań było przygotowanie materiałów informacyjnych adresowanych do grup docelowych projektu, czyli azjatyckich importerów oraz europejskich producentów. W swojej codziennej działalności UPEMI koncentruje się na nawiązywaniu efektywnych kontaktów handlowych, stąd działania realizowane są w stałej współpracy z Ambasadami RP oraz Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.