PL EN JA

Do Hongkongu również eksportowana jest głównie wołowina mrożona (CN 0202). Poniższe dane pokazują skalę eksportu z krajów UE w latach 2019-2021 w tonach:

Tab. 1 – eksport z krajów UE (CN 0202)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdecydowanie największym eksporterem wołowiny mrożonej wśród krajów UE są Niemcy, odpowiadające za ponad 35% wolumenu eksportu na rynek Hongkongu.

Kraj201920202021
Austria1,475,6782,578,828423,240
Belgia8,089,6449,844,1453,769,014
Chorwacja446,8361,225,051143,004
Cypr564,5101,308,217240,580
Czechy74,10043,552
Dania1,502,0071,816,1351,315,061
Estonia387,900307,080128,520
Finlandia526,140829,450154,330
Francja6,444,6613,735,8476,232,276
Niemcy36,021,60368,224,21631,911,838
Grecja471,0191,039,167442,983
Węgry2,131,5053,097,065846,594
Irlandia11,629,5659,350,3006,204,287
Włochy13,917,54713,017,1923,442,131
Litwa451,510764,595434,397
Niderlandy25,749,47834,142,17319,034,723
Polska18,345,68422,433,3398,715,402
Portugalia1,421,3611,549,056281,363
Rumunia171,191182,63651,194
Słowenia211,493589,366208,330
Hiszpania21,693,13617,769,2006,046,555
Szwecja2,032,6091,836,896571,307
Razem153,759,167198,683,50690,597,129

Państwom Unii Europejskiej uprawnionym do wywozu na rynek Hongkongu wystarczające jest, aby zakład posiadał zatwierdzenie do handlu w UE bez obowiązku oddzielnego zatwierdzania zakładu do eksportu na rynek Hongkongu. Ponadto, jeśli kraj jest państwem eksportującym, wówczas do produkcji produktów przeznaczonych do wysyłki na rynek Hongkongu, musi wykorzystywać surowiec (tj. zwierzęta, mięso) pochodzący wyłącznie z państw członkowskich kwalifikujących się do wywozu na tamtejszy rynek. Lista tych państw została wskazana przez Centrum Bezpieczeństwa Żywności Hongkongu pod linkiem: http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html.

Wyjątek stanowią takie kraje jak Grecja czy Finlandia, gdzie zatwierdzenie ze strony służb Hongkongu obejmuje wyłącznie zakłady, a nie całe terytorium tych państw.

Przesyłki wołowiny kierowane do Hongkongu muszą być przewożone we właściwych warunkach chłodniczych. Mięso chłodzone powinno być transportowane w temperaturze od 0°C do 4°C. Natomiast mięso mrożone powinno być utrzymywane w temperaturze wewnątrz bloku minimum -18 °C. Te wymagania temperaturowe dotyczą każdej partii mięsa i niezależenie od ilości transportowanego mięsa.