PL EN JA

Do Hongkongu również eksportowana jest głównie wołowina mrożona (CN 0202). Poniższe dane pokazują skalę eksportu z krajów UE w latach 2020-2022 w kilogramach:

Tab. 1 – eksport z krajów UE (CN 0202)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czołówce eksporterów wołowiny mrożonej wśród krajów UE w 2022 roku znalazły się Irlandia (z eksportem na poziomie 1710 ton), Polska (659 ton) oraz Holandia (313 ton).

Kraj202020212022
Austria41,28846,31819,435
Belgia242,75074,01592,601
Chorwacja6,764
Cypr
Czechy
Dania296,12897,28680,568
Estonia
Finlandia0,013
Francja814,976649,09065,156
Niemcy1,291,410559,9870,014
Grecja2,276
Węgry
Irlandia7,521,4108,467,0081,710,290
Włochy2,282,187911,62049,814
Litwa
Niderlandy1,661,14481,667,034313,123
Polska4,290,9503,761,456659,435
Portugalia0,049165,00651,950
Rumunia
Słowenia42,949
Hiszpania1,576,117592,02178,403
Szwecja25,00033,322
Razem20,089,45117,030,9273,120,789

Państwom Unii Europejskiej uprawnionym do wywozu na rynek Hongkongu wystarczające jest, aby zakład posiadał zatwierdzenie do handlu w UE bez obowiązku oddzielnego zatwierdzania zakładu do eksportu na rynek Hongkongu. Ponadto, jeśli kraj jest państwem eksportującym, wówczas do produkcji produktów przeznaczonych do wysyłki na rynek Hongkongu, musi wykorzystywać surowiec (tj. zwierzęta, mięso) pochodzący wyłącznie z państw członkowskich kwalifikujących się do wywozu na tamtejszy rynek. Lista tych państw została wskazana przez Centrum Bezpieczeństwa Żywności Hongkongu pod linkiem: http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04a.html.

Wyjątek stanowią takie kraje jak Grecja czy Finlandia, gdzie zatwierdzenie ze strony służb Hongkongu obejmuje wyłącznie zakłady, a nie całe terytorium tych państw.

Przesyłki wołowiny kierowane do Hongkongu muszą być przewożone we właściwych warunkach chłodniczych. Mięso chłodzone powinno być transportowane w temperaturze od 0°C do 4°C. Natomiast mięso mrożone powinno być utrzymywane w temperaturze wewnątrz bloku minimum -18 °C. Te wymagania temperaturowe dotyczą każdej partii mięsa i niezależenie od ilości transportowanego mięsa.