PL EN JA

Aktualności

1 kwietnia 2022

Strategia eksportowa wołowiny z Polski do Japonii

Branża wołowa w Polsce ma duże znaczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Od czasu akcesji do UE wykazuje także wysoką dynamikę rozwoju: systematycznie zwiększa się w Polsce pogłowie bydła i produkcja mięsa wołowego. O rozwoju świadczą procesy restrukturyzacji i modernizacji, które poprawiają efektywność chowu bydła i przetwórstwa wołowiny oraz stanowią przewagę konkurencyjną Polski na rynkach zewnętrznych.

Głównym czynnikiem determinującym rozwój branży jest eksport, który stanowi ok. 75% produkcji. W 2021 r. eksport schłodzonej i mrożonej wołowiny z Polski wyniósł łącznie 372,1 tys. t o wartości 1583,3 mln EUR. Głównym rynkiem zbytu produktów wołowych z Polski są kraje członkowskie UE oraz rynki koszer i halal, choć polscy eksporterzy starają się dywersyfikować rynki zbytu. Przykładem takich działań jest promocja polskiej wołowiny w Japonii, gdzie w latach 2018-2021 eksport zwiększył się z 0,8 do 9,2 tys. t, a wartościowo – do 36,7 mln EUR. Na japońskim rynku jest duży popyt na polskie ozory wołowe, których eksport wzrósł w 2021 roku do 852 t i 3,9 mln EUR.

Japonia jest atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla polskiej wołowiny — ze względu na wielkość rynku i siłę nabywczą konsumentów.  Import mięsa wołowego w tym kraju jest dwukrotnie większy od produkcji. Głównymi eksporterami do Japonii są Australia, Stany Zjednoczone i Brazylia. Polska ma mały udział w dostawach, ale należy do największych i dynamicznie rozwijających się unijnych eksporterów.

Japonia należy do najbardziej wymagających rynków pod względem regulacji celnych oraz standardów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności. Polskie przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego mają duży potencjał na zwiększenie eksportu do Japonii, ponieważ ich produkty spełniają wysokie standardy w zakresie dobrostanu bydła, walorów jakościowych oraz są konkurencyjne cenowo.

Wykorzystanie potencjału eksportowego wymaga dostosowania się do specyfiki rynku japońskiego i pokonanie takich barier wejścia na rynek, jak różnice w standardach weterynaryjnych, preferencje konsumentów oraz polityka konkurencji. Polskie przedsiębiorstwa powinny zintensyfikować działania promocyjne, aby efektywnie konkurować z produktami wołowymi z USA, Australii oraz innych azjatyckich państw.

Efektem działań promocyjnych powinno być także przekonanie do walorów polskiej wołowiny japońskich konsumentów, którzy kierują się ugruntowanym w tradycji patriotyzmem konsumenckim. Działania promocyjne powinny uwzględniać także skłonność japońskich konsumentów do zdrowego trybu życia, w tym diety, a także do nabywania markowych produktów.

Strategia eksportowa polskiej wołowiny do Japonii powinna bazować na podkreśleniu znaczenia zrównoważonego chowu bydła w rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz jego ekologicznych walorów. Warto również unaoczniać fakt, że branża wołowa w Polsce wdrożyła obligatoryjne i nieobligatoryjne standardy zarządzania jakością i zdrowotnego bezpieczeństwa żywności oraz własny standard jakości QMP. Polski przemysł mięsny i przedsiębiorstwa handlowe dysponują odpowiednim potencjałem gospodarczym umożliwiającym zagwarantowanie stałych, terminowych i dużych dostaw produktów z uwzględnieniem charakterystycznych cech japońskich kanałów dystrybucji, w tym także  handlu detalicznego.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@beeffrompoland.pl.