PL EN JA

Aktualności

24 stycznia 2024

Ekologia w hodowli bydła w UE

Obecnie w Unii Europejskiej stale rośnie zainteresowanie ekologicznym podejściem do hodowli bydła. W ostatnich latach odnotowywano  wzrost liczby gospodarstw ekologicznych – tendencja  ta utrzymuje się na poziomie około 10% w skali roku.  Co ważne, zmiana podejścia do hodowli niesie wiele pozytywnych skutków.

Czym charakteryzuje się ekologiczna hodowla?

Ekologiczna hodowla skupia się na zapewnieniu najkorzystniejszych warunków bytowania zwierzętom. Kluczowe jest zagwarantowanie zwierzęciu odpowiedniej powierzchni do dyspozycji. Minimalna powierzchnia w oborze dla krowy musi mieć co najmniej 6m2, natomiast powierzchnia wybiegu to minimum 4,5 m2 na jedno zwierzę. Wybieg musi również spełniać dodatkowe wymogi, musi posiadać zadaszenie lub inną ochronę przed skrajnymi warunkami pogodowymi. Powstały przepisy, które określają wyposażenie budynków przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych, takie jak: oświetlenie, odpowiednia wentylacja, naturalna ściółka czy stały dostęp do świeżej wody.

Kolejnym ważnym elementem w ekologicznej hodowli bydła jest zapoznanie rolników z obowiązującą dyrektywą tzw. azotanową. Jest to kluczowa regulacja unijna, która koncentruje się na ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami z rolnictwa. Dyrektywa ściśle określa dopuszczalny poziom azotu w nawozach naturalnych stosowanych na hektar pola. Rolnik na jeden hektar posiadanej ziemi może utrzymywać w gospodarstwie 2 krowy mleczne lub 5 cieląt lub 7 macior lub 14 tuczników lub 230 kur niosek lub 2 konie lub 100 samic królików hodowlanych.[1]

W ramy ekologicznego chowu została wpisana również kwestia wypasu bydła. Jego podstawą jest dostęp do pastwiska, na którym zwierzęta mogą dostosowywać ilość zielonki do swoich aktualnych potrzeb oraz odpowiednią dawkę ruchu, tak aby zachować zdrowie i kondycję fizyczną. Ważna jest jakość pastwiska, które powinno zawierać około 65% trawy, 25% roślin motylkowych oraz maksymalnie 20% ziół i chwastów. Jakość pastwiska przekłada się, w późniejszym etapie, na poprawę odporności zwierząt na choroby powstające z niedoborów składników pokarmowych.

Korzyści płynące z ekologicznej hodowli

Korzyści płynące z ekologicznej hodowli bydła są nie tylko na poziomie gospodarstwa (np. podwyższone dopłaty do hektara, perspektywy dotarcia do nowych grup konsumentów, wyższe ceny za żywiec), ale i całego społeczeństwa. Gleba w przypadku upraw ekologicznych nie jest tak eksploatowana, jak przy produkcji konwencjonalnej, w której stosuje się np. intensywniejsze nawożenie i zabiegi chemiczne.  Hodowla ekologiczna jest przyjazna dla środowiska, a mięso ze zwierząt z gospodarstw ekologicznych jest pełnowartościowym produktem wytworzonym w sposób zrównoważony [2].


[1] https://organic24.pl/blog/pelen-wypas

[2] https://www.tygodnik-rolniczy.pl/zwierzeta/jakie-sa-wady-i-zalety-prowadzenia-ekologicznej-hodowli-bydla-miesnego-2383251