PL EN JA

Aktualności

8 grudnia 2023

Oznakowanie produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej

Od kilku dekad w krajach Europy Zachodniej obserwuje się wzrost zainteresowania wysokiej jakości produktami wytworzonymi przy użyciu tradycyjnych metod. Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, europejska Wspólna Polityka Rolna (WPR) wprowadziła politykę jakości (ang. Quality Policy) mającą na celu zarządzanie tym obszarem. Wprowadzony przez WPR system odpowiada za oznaczanie i wyróżnianie produktów regionalnych o znanej renomie oraz wyrobów o tradycyjnym charakterze.

W ramach europejskiej polityki jakości wyróżnia się dwie kategorie produktów:

  • produkty regionalne znanego pochodzenia, których dotyczy oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz
  • produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Cele wprowadzenia tych oznaczeń to nie tylko informowanie konsumentów o wysokiej jakości produktów, ale także zapewnienie producentom ochrony przed nieuczciwą konkurencją, która wprowadza na rynek towary niezgodne z rygorystycznymi, unijnymi standardami.

Ochrona i promocja produktów regionalnych oraz tradycyjnych przekłada się na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich oraz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Stanowi to istotny czynnik zwiększający atrakcyjność tych terenów, a tym samym zapobiega ich wyludnianiu. Dodatkowo wprowadzenie jasnego systemu identyfikacji daje konsumentom pewność co do wysokiej jakości wyrobów, które kupują. Zróżnicowanie produktów na rynku spożywczo-rolnym wymaga jasnych, precyzyjnych informacji dotyczących ich jakości oraz pochodzenia.

Prowadzona w ramach Unii Europejskiej polityka jakości nie tylko chroni konsumentów, ale również wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz agroturystykę poprzez promowanie wysokiej jakości produktów regionalnych oraz tradycyjnych.

Oznaczeniami jakości wyróżniono takie polskie produkty jak chociażby wieprzowo-wołowa kiełbasa myśliwska staropolska (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), która swoją nazwę zawdzięcza dodatkowi leśnego jałowca i tradycyjnemu sposobowi wędzenia w dymie jałowcowym.