PL EN JA

Aktualności

28 lutego 2023

Wpływ tradycji na produkcję wołowiny w Europie

O tym, że europejską wołowinę charakteryzuje dobry smak i wysoka jakość, przekonało się już wielu konsumentów z rozmaitych zakątków globu. Mięso zawdzięcza swe walory między innymi rygorystycznym standardom produkcji obowiązującym we Wspólnocie – ale nie tylko! Równie istotna jest tradycja, którą kultywują unijni hodowcy.

Początek tradycji

Europejska tradycja hodowli bydła miała swój początek w epoce neolitu, tym samym sięgając 7000 roku p.n.e. To właśnie wtedy, jak przypuszczają badacze, przodkowie dzisiejszych mieszkańców Europy zaczęli udomawiać krowy, co miało związek ze zmianą trybu życia z koczowniczego na osiadły. Od tamtej pory stopniowo nabierali w hodowli bydła wprawy, budowali zwyczaje i wyznaczali ścieżki, którymi mogły podążać następne pokolenia.

Sprzyjające warunki

Ziemie Starego Kontynentu i ich struktura od zawsze sprzyjały hodowli bydła, zapewniając zwierzętom odpowiednie warunki klimatyczne i przyrodnicze. Prężnie rozwijającym się hodowlom służyła także duża ilość naturalnych pastwisk. Wszystko to sprawiło, że w Europie wykształciło się wiele obszarów wiejskich. Przykładowo zajmują one nawet 90% terytorium Niemiec[1] i 93% ziem Polski[2].

Pielęgnowana przez lata

Tradycja rolnicza i hodowlana rozwijały się w Europie niezwykle dynamicznie i na wielu płaszczyznach, jednocześnie niezwykle silnie zakorzeniając się w Europejczykach. Do dziś gospodarze z krajów członkowskich UE szanują i pielęgnują lokalne obyczaje. Przejawia się to między innymi poprzez przekazywanie branżowej wiedzy z pokolenia na pokolenie; z rąk rodziców do rąk dzieci przechodzą także same gospodarstwa. Dodatkowo umacnia to więź, jaką europejscy hodowcy czują zarówno ze swą ziemią, jak i zwierzętami, których hodowli poświęcają się z pełnym zaangażowaniem.

Dla dobra zwierząt

Przywiązanie europejskich hodowców do dobytku sprawia, że w całej UE niezwykle istotna stała się troska o dobrostan zwierząt. Wspólnota stale aktualizuje regulacje w tym zakresie, dbając o to, by naturalne potrzeby danego gatunku były spełniane. W UE w opiekę nad zwierzętami jest wpisane zapewnienie im tak zwanych „pięciu wolności”:

  • wolności od głodu i pragnienia,
  • wolności od urazów psychicznych i bólu,
  • wolności od bólu, ran i chorób,
  • wolności od strachu i stresu,
  • wolności do wyrażania naturalnego zachowania.

Tym samym hodowcy z UE pilnują, by zwierzęta miały stały dostęp do świeżej wody i pokarmu, jak i do schronienia oraz miejsca do odpoczynku. Stosowana jest profilaktyka i leczenie weterynaryjne. Duży nacisk kładzie się na właściwe traktowanie zwierząt, udostępnienie im przestrzeni i zapewnianie towarzystwa innych przedstawicieli tego samego gatunku.

Europejski rodowód

Hodowcy z UE troszczą się również o to, by zachować czystość poszczególnych ras krów – a warto wiedzieć, że na przestrzeni lat wykształciło się ich naprawdę wiele! Dużo krajów członkowskich UE może poszczycić się rodzimą hodowlaną rasą bydła. Przykładowo Belgia słynie z rasy biało-błękitnej, Francja z Limousine, a Szwajcaria – rasy Simental. Poszczególne rasy wykazują znaczne różnice w wyglądzie, tempie dojrzewania czy poziomie otłuszczenia.

Ku uciesze podniebienia

Kultywowanie tradycji i dbałość o czystość ras pozostają istotne także ze względu na zachowanie walorów smakowych pozyskiwanego z krów mięsa. By chronić hodowlano-kulinarne dziedzictwo, na terenie UE obowiązują przepisy, których celem jest promocja żywności produkowanej tradycyjnymi metodami i z surowców lokalnych. Wprowadzono też nazwy i podlegające prawnej ochronie symbole używane do znakowania wyrobów, dzięki czemu oryginalna receptura zostaje zachowana.

Tradycja i nowoczesność

Silnie ugruntowana w Europie tradycja nie odrzuca jednak nowoczesności. Unijne zakłady mięsne łączą to, co najlepsze w tradycji, z innowacyjnymi metodami i zaawansowanymi technologiami. Wspólnota stawia także na przyszłościowe rozwiązania zorientowane na dobro środowiska takie jak rozpowszechnianie gospodarki obiegu zamkniętego, jak i powszechne zastosowanie systemu traceability, umożliwiającego dokładne śledzenie procesu produkcji. Pozwala to stale rozwijać sektor mięsny, a przy tym sprostać wysokim oczekiwaniom konsumentów.

Wysoka jakość, wspaniały smak

Wszystko to sprawia, że wołowinę produkowaną w UE cechuje wysoka jakość i wyrazisty smak. Jest stworzona do tego, by zachwycać nawet te wymagające podniebienia. Dania przyrządzone z pochodzącego z UE mięsa potrafią łączyć nie tylko pokolenia, ale i kultury z rozmaitych zakątków świata – i to niezależnie od tego, czy na stole wołowe mięso będzie prezentować się w postaci soczystej pieczeni, obfitego rāmenu czy nadzienia dim sum.

Źródła: