PL EN JA

Aktualności

6 kwietnia 2022

Praktyki zrównoważonej hodowli bydła i produkcji wołowiny w Polsce

Chów bydła i produkcja wołowiny odgrywają w Polsce ważną rolę gospodarczą i środowiskową. Branża wołowa ma duży potencjał do wdrożenia zrównoważonych praktyk gospodarowania, w tym także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polska dysponuje korzystnymi uwarunkowaniami agroklimatycznymi do efektywnej, konkurencyjnej, zrównoważonej i ekologicznej produkcji wołowiny. Gospodarstwa rolne utrzymujące bydło, dzięki odpowiednim zasobom ziemi rolnej, wykorzystują przed wszystkim własne pasze objętościowe i treściwe. Stosunkowo duży udział łąk i pastwisk w strukturze gruntów rolnych w Polsce umożliwia wypas bydła przez długie okresy w ciągu roku. Wypas pastwiskowy utrzymuje bardzo dobrą kondycję zdrowotną bydła, co przekłada się na dobrostan oraz wysoką jakość mięsa. Pozytywny wpływ na jakość polskiej wołowiny ma również wysoka jakość i duża podaż pasz, które są produkowane z wykorzystaniem własnych nawozów organicznych. Polska charakteryzuje się lekkimi piaszczystymi glebami i małą ilością opadów, dlatego też stosowanie nawozów organicznych jest bardzo istotne.

Produkcję żywca wołowego w Polsce prowadzą przede wszystkim rodzinne gospodarstwa rolne, które, pomimo postępującej koncentracji chowu, nadal odznaczają się niewielką skalą produkcji w porównaniu z konkurentami z Europy Zachodniej, USA i Australii. Mała skala produkcji warunkuje jej ekstensywność, która również jest istotnym elementem wysokiej jakości mięsa.

Chów bydła mięsnego jest ściśle powiązany z produkcją mleka, gdyż większość cieląt na opas i krów na ubój pochodzi z podmiotów utrzymujących bydło mleczne. Powiązanie produkcji żywca wołowego z produkcją mleka również wpisuje się w zrównoważony model produkcji, gdyż opas obejmuje mieszańce ras mlecznych i mięsnych, a cielęta w okresie odchowu są karmione mlekiem. Dywersyfikacja kierunków chowu bydła umożliwia rolnikom odpowiednie zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i handlowym.

Rodzinne gospodarstwa rolne utrzymujące bydło mięsne w Polsce dysponują odpowiednimi zasobami pracy i kapitału. Budynki inwentarskie są dobrze przystosowane i wyposażone — gwarantują zwierzętom odpowiednią powierzchnię i warunki bytowe oraz dostęp do wody i wybiegów. Budynki gospodarskie umożliwiają przechowywania i dostarczanie zwierzętom właściwych ilości pełnowartościowej paszy. Nawozy naturalne zaś są składowane w specjalnie przygotowanych miejscach, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Polska branża wołowa wdrożyła wszystkie obowiązujące w UE standardy związane z dobrostanem zwierząt oraz dobrymi praktykami produkcyjnymi i higienicznymi. Przemysłowe przetwórstwo mięsa czerwonego wdrożyło wszystkie obligatoryjne systemy zarządzania jakością (np. HACCP), które gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Wiele przedsiębiorstw wdrożyło także nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością (QACP, ISO 9000, IFS i BRC), gdyż często są one wymagane przez zagranicznych kontrahentów, a eksport ma bardzo duży udział w produkcji wołowiny w Polsce.

Branża wołowa w Polsce wdrożyła system certyfikacji Quality Meat Program, uznany oficjalnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako system jakości żywności. QMP jest systemem, który daje sprzedawcom i konsumentom gwarancję jakości, a także przyczynia się do wzrostu zaufania wobec polskiej wołowiny i poprawy jej wizerunku. System jest otwarty na producentów bydła, wytwórców pasz, przewoźników żywca oraz przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej i akredytowanej. Wołowina oznaczona znakiem gwarancyjnym „System QMP” jest produkowana w układzie: gospodarstwo rolne – wytwórnia pasz – transport – ubojnia, aby zapewnić wysoką soczystość i kruchość mięsa, która znacznie przekracza standardy jakości handlowej powszechnie stosowane na polskim rynku. Wdrożone standardy w zakresie zrównoważonych praktyk produkcji i przetwórstwa oraz standardy jakościowe są istotnym elementem budowy trwałych przewag konkurencyjnych na rynkach zewnętrznych.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@beeffrompoland.pl.