PL EN JA

Aktualności

28 listopada 2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym, jak to działa?

Unia Europejska stale poszukuje nowych sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Możliwość realizacji celu stwarza między innymi przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, jakie są jej priorytety oraz zalety i dlaczego stanowi ważny krok ku lepszej przyszłości?

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, nazywana także „gospodarką obiegu zamkniętego” bądź „gospodarką cyrkularną”, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów. Innymi słowy, stanowi model konsumpcji i produkcji ukierunkowany na maksymalizację ponownego wykorzystania już istniejących materiałów oraz produktów. Czyni ją to swego rodzaju przeciwieństwem tradycyjnego modelu ekonomicznego bazującego na schemacie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”.

Cele gospodarki o obiegu zamkniętym

Nadrzędną misją gospodarki obiegu zamkniętego jest minimalizacja zużycia surowców, a przez to zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów. Wiąże się z tym inny ważny cel gospodarki cyrkularnej, czyli ochrona środowiska naturalnego. Ponadto gospodarka o obiegu zamkniętym dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, między innymi przez wykorzystanie jej odnawialnych źródeł.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce

W praktyce stosowanie się do koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oznacza dzielenie się, pożyczanie i naprawę zasobów oraz ich recykling. Przykładowo w ideę gospodarki cyrkularnej idealnie wpisują się przedsiębiorstwa oferujące dobra używane takie jak antykwariaty czy komisy. W sektorze spożywczym gospodarka o obiegu zamkniętym może uwidaczniać się natomiast przez zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, co odpowiada europejskim standardom produkcji produktów rolnych. Jeśli chodzi o branżę mięsną, przedsiębiorcy realizują założenia gospodarki cyrkularnej na przykład poprzez podejmowanie działań mających na celu odzyskanie maksymalnych ilości wody pochodzącej ze ścieków (recykling ścieków), jakie w dużych ilościach generuje działalność związana np. z ubojem .

Dla dobra planety

Jedną z licznych korzyści, jakie niesie wdrożenie i popularyzowanie gospodarki obiegu zamkniętego, jest redukcja rocznej emisji gazów cieplarnianych, co przeciwdziała pogłębianiu efektu cieplarnianego. Ponadto promowany w gospodarce cyrkularnej recykling ogranicza wydobycie surowców z ograniczonych złóż.

Z perspektywy przedsiębiorców

Zalety gospodarki cyrkularnej nie ograniczają się jednak do kontekstu ekologicznego. Ponowne wykorzystywanie zasobów jest korzystne również dla przedsiębiorstw, którym stwarza nowe możliwości oszczędzania. Odzyskiwanie odpadów czyni z nich pełnowartościowe przedmioty, co z kolei redukuje koszty związane z utylizacją. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi także impuls do poszukiwania innowacji, a więc i wzrostu firmy, przez co zwiększa jej konkurencyjność. Warto wspomnieć, że wdrażanie modelu gospodarki cyrkularnej przyczynia się jednocześnie do wzrostu zatrudnienia. Przewiduje się, iż przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym poskutkuje powstaniem nawet 700 000 nowych miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej do 2030 roku.

Ku uciesze konsumentów

Gospodarka obiegu zamkniętego działa także na rzecz dobra konsumentów. Dzięki wcielaniu założeń gospodarki cyrkularnej w życie w ręce wymagających klientów trafiają trwałe produkty, które mogą posłużyć budowaniu osobistych oszczędności i polepszać jakość życia. Rozwój gospodarki cyrkularnej wiąże się jednocześnie z lepszą dostępnością dobrej jakości wyrobów używanych, a więc i większym wachlarzem możliwości dla konsumentów.

UE stawia na przyszłość

Gospodarka obiegu zamkniętego to inwestycja w przyjazną planecie, a przy tym innowacyjną przyszłość. Wobec licznych zalet gospodarki cyrkularnej nie dziwi fakt, iż UE podążyła za proekologicznym trendem, stawiając na zrównoważony model konsumpcji i produkcji. By zbliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w marcu 2022 roku Komisja Europejska zdecydowała o wydaniu pierwszego pakietu środków mających przyspieszyć proces wdrażania gospodarki cyrkularnej.

Wysokie standardy UE przekonują importerów z Azji

Wybór gospodarki obiegu zamkniętego to wybór ekonomicznej drogi, która w zrównoważony sposób pozwala pozyskać pełnowartościowy produkt wysokiej jakości. Dzięki ekspansji gospodarki cyrkularnej w UE standardy produkcji utrzymują się na wysokim poziomie, co z kolei przyczynia się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania europejskimi towarami na rynku światowym. Zależność ta uwidacznia się między innymi we wzmacniających się relacjach handlowych UE z krajami azjatyckimi, w tym Japonii, która pozostaje jednym z głównych partnerów handlowych UE w Azji. Jednocześnie UE, wyprzedzana w tym zakresie jedynie przez Chiny, jest drugim partnerem handlowym Hongkongu.

Pełnowartościowa i apetyczna

Ekspansja gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczy także sektora rolniczego. O tym, jak smakowite rezultaty daje wdrożenie modelu zrównoważonej produkcji, osobiście przekonują się liczni partnerzy handlowi UE z całego świata, w tym importerzy z Japonii i Hongkongu. Okazję do poznania wysokiej jakości europejskich produktów spożywczych od kuchni stwarza między innymi spożycie smakowitej europejskiej wołowiny. Mięso wołowe produkowane w UE ma walory smakowe i jakościowe potrzebne do tego, by zacieśniać więzy handlowe między UE i Azją, a przy tym łączyć kolejne pokolenia i kultury podczas wspólnych spotkań przy stole.

Źródła: