PL EN JA

Opracowanie nt. sytuacji gospodarczej Japonii w czasie pandemii COVID-19, w tym o sytuacji firm i pracowników, zmianach w handlu zagranicznym oraz o wpływie pandemii na handel spożywczy. Zapraszamy do lektury!

Kliknij aby pobrać

W japońskich gospodarstwach dominuje rodzima rasa bydła wagyu. W drugiej kolejności utrzymywane są tzw. „mieszańce”, a na trzecim miejscu rasa holsztyno-fryzyjska.

Japonia nie jest krajem samowystarczalnym w kwestii wołowiny i produktów z wołowiny. Rodzima produkcja wynosi ok. 470 tys. ton rocznie, podczas gdy zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie ok. 1 mln 320 tys. ton. Oznacza to, że Japonia importuje rocznie ok. 850 tys. ton wołowiny i jej przetworów.

Eksport z Polski

Japonia dopuszcza z Polski eksport wołowiny i podrobów wołowych pozyskanych z bydła w wieku poniżej 30 miesięcy. Mimo uzgodnienia i wejścia w życie w lutym 2019 roku Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, eksport tego rodzaju produktów odbywa się na warunkach i zgodnie z dokumentacją uzgodnioną bilateralnie pomiędzy polskimi a japońskimi władzami weterynaryjnymi.

Każdy zakład prowadzący wysyłkę wołowiny na rynek Japonii musi spełniać wymogi określone w tzw. Programie Weryfikacji Eksportu (ang. Export Verification Programme – EVP).

Zgodnie ze stanem na dzień 30.11.2020, do eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego na rynek Japonii uprawnionych jest 28 podmiotów, w tym 19 zakładów prowadzących ubój bydła.

Cła

Z uwagi na zawarcie Umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE a Japonią, cła przedstawiają się następująco:

Tab. 1 – cła dla krajów UE

*W ciągu 15 lat od wejścia w życie, czyli w 2034 roku
Kod celny0202
Cło generalne38,5
Cło obecnie25,8%
Cło docelowo*9%

Wielkość eksportu1

Ze względu na odległość dzielącą Unię Europejską i Japonię, kraje UE – w tym Polska, nie specjalizują się w eksporcie wołowiny świeżej (CN 0201) do Japonii stawiając na mięso mrożone oraz podroby.

Do Japonii z krajów UE eksportowana jest głównie wołowina mrożona (CN 0202). Poniższe dane pokazują skalę eksportu z krajów UE w latach 2017-2019 w tonach:

Tab. 2 – eksport z krajów UE (CN 0202)

Kraj201720182019
Austria1910
Dania511250
Francja29413
Irlandia6674813
Włochy373746
Niderlandy744127
Polska8436412 491
Kraje UE – razem1 1008283 459
Kraj201720182019
Polska628823856
Irlandia1 1937661 507
Włochy154198348
Niderlandy351296350
Austria73220
Dania16996151
Francja1184556
Kraje UE – razem2 7152 2962 296

Zdecydowanie największym eksporterem wołowiny mrożonej wśród krajów UE jest Polska, odpowiadająca za ponad 70% wolumenu eksportu na rynek Japonii. W omawianym okresie Japonia znajdowała się na odpowiednio na 20., 21. oraz 7. miejscu pod względem wolumenu eksportu.

Japonia jest też odbiorcą podrobów wołowych. Eksport tego typu produktów (CN 020610, CN 020621-29) w latach 2017-2019 (w tonach) został przedstawiony w poniższej tabeli:

Tab. 3 – eksport z krajów UE (CN 020610, CN 020521-29)

Jak widać, eksport z krajów UE podrobów wołowych do Japonii przewyższał w latach 2017-2019 wolumenowo eksport mięsa wołowego, natomiast w odniesieniu do Polski to wołowina mrożona (CN 0202) jest głównym produktem eksportowym ze znaczącym wzrostem wolumenu w 2019 roku.

Zgodnie z przewidywaniami amerykańskiej agencji USDA FAS[2], po lekkim spadku spożycia wołowiny (o 2%) w Japonii w 2019 roku, w 2020 roku konsumpcja miała wzrosnąć o 1,3% do 1 336 tys. ton. Niestety w związku z odwołaniem Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz zamknięciem restauracji i innych lokali usługowych oferujących posiłki (odpowiadających za 60% spożycia wołowiny w Japonii) w następstwie pandemii COVID-19, przewiduje się spadek spożycia wołowiny w 2020 roku (mocny spadek w pierwszej połowie roku i lekkie odbicie w drugiej połowie 2020 r.)[3]. Ze względu na nietypową sytuację na rynku w 2020 roku, rok ten nie może stanowić punktu odniesienia i nie obrazuje rzeczywistych tendencji gospodarczych.

W kontekście handlu, dane statystyczne za pierwsze półrocze 2020 roku są optymistyczne – import wołowiny nadal utrzymywał się na wysokim poziomie i wzrósł aż o 5% w porównaniu
z analogicznym okresem roku 2019. Największy wzrost odnotowała Unia Europejska ujęta jako jeden region – aż o 602%[4].

Według Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa4, w 2021 roku import wołowiny do Japonii będzie się utrzymywał na stabilnym poziomie i powinien wynieść ok. 855 tys. ton. Spowodowane jest to stałym zapotrzebowaniem na wołowinę w umiarkowanej cenie oraz potrzebą utrzymania wystarczających zapasów, aby uniknąć ewentualnych zawirowań cenowych na rynku.

Fakt, że rodzima produkcja wołowiny stanowi w Japonii zaledwie nieco ponad 1/3 zapotrzebowania, sprawia, że kraj ten staje się atrakcyjnym kierunkiem dla eksporterów wołowiny. Dzięki dbałości o jakość i dostosowaniu oferty produktowej, polska wołowina ma szansę trafić w gusta japońskich konsumentów. Mimo różnic w tzw. kulturze biznesu sprawiających, że negocjacje z potencjalnymi odbiorcami mogą być długotrwałe, klienci z Japonii są wierni i lojalni w stosunku do swoich dostawców, a umowy często zawierane są na długie lata, co rekompensuje czas poświęcony na negocjacje biznesowe w początkowej fazie.

Ponadto polscy eksporterzy mogą upatrywać swoich szans w związku z zawirowaniami wynikającymi z przerwania łańcuchów dostaw, m.in. z USA w związku z pandemią COVID-19, co może być bodźcem dla importerów japońskich do większej dywersyfikacji dostawców wołowiny.1 Dane statystyczne Komisji Europejskiej: www.madb.europa.eu
2 GAIN USDA Report: Livestock and Products Semi-annual, data publikacji: 28.02.2020
3 GAIN USDA Report: Livestock and Products Annual, data publikacji: 14.08.2020
4 EC Beef Trade Data: www.agridata.ec.europa.eu